ANSPRECHPARTNER:INNEN

Direk­to­rin
Ruth Mey­er M.A.

0681 / 38988 — 41
direktorin@LMSaar.de
Stell­ver­tre­ten­der Direktor,
Euro­pa­an­ge­le­gen­hei­ten, Medi­en­recht und Medientechnik 
Dr. Jörg Ukrow

0681 / 38988 — 50
ukrow@LMSaar.de
Büro­lei­tung der Direk­to­rin / Pressesprecherin
Julia Kaiser

0681 / 38988 — 11
presse@LMSaar.de
Assis­ten­tin der Direk­to­rin / Gremienbüro

0681 / 38988 — 0
info@LMSaar.de
Foto: Cars­ten Simon / Jonas Meiser

Ser­vice­zei­ten der LMS:
Montag-Donnerstag: 09–16 Uhr
Frei­tag: 09–14 Uhr